Általános Szerződés Feltételek – dronearena.hu1. Az dronearena.hu internetes oldal (továbbiakban: dronearena.hu) üzemeltetője Molnár Gábor magánszemély (Személyi igazolvány száma: 00025JA)

2. Az dronearena.hu website használatának feltétele, hogy a felhasználó/látogató előzetesen elolvassa, megismerje és elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban ASZF) foglaltakat. Felhasználó a website használatával elismeri, hogy a jelen ASZF tartalmát megértette és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3. Az dronearena.hu website grafikai megjelenése, arculati elemei, logója valamint az azon publikált tartalmak szerzői jogvédelem alá esnek. A szerzői jog Molnár Gábor-t illeti meg.

3.1. Az dronearena.hu website-ról tartalmat, képanyagot átvenni kizárólag a website nevének az dronearena.hu-nak a megnevezésével és az átvett tartalom alján elhelyezett a http://dronearena.hu weboldalra mutató linkkel teheti meg.

3.2. Az dronearena.hu szellemi tulajdonhoz fűződő jogainak megsértése, a tartalmak és képanyagok jogosulatlan felhasználása büntető- és polgári jogi következményekkel jár!

4. Az dronearena.hu a websiteon elhelyezett tartalom helyt-állóságára, pontosságára felelősséget nem vállal, azonban minden az üzemeltetőtől elvárhatót megtesz a tartalom megfelelősége érdekében. A megjelent tartalomból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

4.1. Az dronearena.hu oldalon megjelenhetnek olyan tartalmak amiknek forrása harmadik személy által üzemeltetett website-ról származik és a tartalom forrásmegjelölésénél ezen harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra hivatkozik. Ezen weboldalakon megjelenő tartalmakért az dronearena.hu semmiféle felelősséget nem vállal és nem felel az esetleges ebből fakadó károkért.

4.2. A felhasználó tudomásul veszi, hogy az dronearena.hu semmiféle felelősséget nem vállal a website használatával az esetlegesen a felhasználó adataiban, számítógépén, internetes hálózatán vagy egyéb eszközein bekövetkezett esetleges károkért.

5. Az dronearena.hu tudomására jutott személyes adatokat bizalmasan, a hatályos adatvédelmi jogszabályok előírásainak betartása mellett kezeli.

6.1 Az dronearena.hu a felhasználó bármilyen adatának felvételéről egyértelmű tájékoztatást ad, amelyben tájékoztatja az adatfelvétel céljáról és elveiről. Az dronearena.hu a nem jogszabályi követelmények miatt felvett adatok esetén felhívja a felhasználó figyelmét az adatmegadás önkéntességére.

6.4. Az dronearena.hu lehetőséget biztosít a felhasználó számára, hogy a website-on adatainak módosítását megtegye vagy annak törlését kérje.

6.5.Felhasználó köteles jelszavát bizalmasan kezelni. Amennyiben az dronearena.hu oldalon a bejelentkezési folyamat során e-mail címe és jelszava helyes megadását követően a felhasználó adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek az ebből eredő károkért az dronearena.hu elhatárolja magát és kijelenti, hogy nem vállal felelősséget.

6.6. A Felhasználó az oldal használatával hozzájárul ahhoz, az un. sütik (cookie) használatához. Az dronearena.hu a sütik használatával kapcsolatos tájékoztatást megadja a felhasználók felé.

7. Dronearena.hu által kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

7.1. A weboldalon fórum használat és szociális kapcsolatteremtés céljából megadott adatok kerülnek rögzítésre és tárolásra.
Ezen adatok az alábbiak:

Felhasználó neve, e-mail címe, jelszó (kódolva), tartózkodási helye, születési dátuma, twitter, facebook, youtube, skype, google plus azonosítók, bemutatkozás.

8. Amennyiben az dronearena.hu website-on elérhető szolgáltatás személyes adatok megadásához kötött, a felhasználó annak megadásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti a jelen ASZF-ben foglaltakat és hozzájárul ahhoz, hogy az dronearena.hu a felhasználó személyes adatait a fennálló törvényi keretek között kezelje.

8.1. Az dronearena.hu egyes adatokat/információkat összesített és feldolgozott formában szerződéses partnerei rendelkezésére bocsáthat abból a célból, hogy azok a felhasználók által megrendelt szolgáltatást nyújtani tudják és/vagy a felhasználók érdeklődésének megfelelően fejleszthessék szolgáltatásaikat. Az dronearena.hu jogosult arra, hogy egyes adatokat/információkat (pl.: látogatottsági adatok, látogatásokból leszűrhető statisztikai adatok...stb.) nyilvánosságra hozzon annak érdekében, hogy a website szolgáltatásainak működéséről tájékoztatást adjon.

9. A felhasználó köteles az adatmegadás során a valóságnak megfelelő és teljes információt közölni.

9.1. A felhasználó által megadott adatok valótlansága, hiányossága vagy pontatlansága miatt az dronearena.hu -nak jogában áll részlegesen vagy teljes egészében felfüggeszteni vagy megszüntetni a felhasználó accountját.

9.2. Az dronearena.hu fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, saját belátása szerint, előzetes értesítés nélkül, haladéktalanul megszüntesse a felhasználónak a website használatához és/vagy hozzáféréséhez való jogát.

10. Az dronearena.hu fenntartja magának a jogot, hogy bármikor módosíthassa jelen ASZF-et. A felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az ASZF feltételeinek módosítása rá nézve kötelező.

Kelt: 2016.12.10.